REKLAMACJA W SKLEPIE TREATMENT

 
 • Wypełniony niosek reklamacyjny należy przesłać pocztą elektroniczną lub listownie na niżej wymieniony adres lub w przypadku zwrotu produkty dołączyć do przesyłki.
 • Faktura lub paragon jest podstawą przyjęcia reklamacji.
 • Przesyłka powinna być zabezpieczona w transporcie.
 • Czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji to maksymalnie 14 dni roboczych.
 

Treatment
ul. Jeżynowa 37
43-365 Wilkowice
NIP: 937-185-46-23
REGON: 361840803

Tel/Fax: 508-618-457

Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji:
treatment@op.pl

Adres pocztowy do składania pisemnych reklamacji:
Treatment
ul. Jeżynowa 37
43-365 Wilkowice
 
 
GWARANCJA
 
Podstawą sprzedaży towaru jest dostawa towaru bez ukrytych wad. Jeśli jednak zamówiony towar posiada takowe klient ma pełne prawo skorzystania z procedury gwarancyjnej. Podstawą gwarancji są warunki dane przez producenta, dowód zakupu i odesłany wraz z dowodem zakupu zamówiony towar, w celu określenie przez sprzedającego zasadności zgłoszonej reklamacji.
ZWROTY
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”, nabywający ma prawo rezygnacji z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Korzystanie z tego prawa jest możliwe, w przypadku jeśli nabywca złoży pisemne odstąpienie od umowy w wyznaczonym terminie. Odstąpienie można przesłać drogą elektroniczną lub na wskazany przez sprzedającego adres do korespondencji.
Wraz z odstąpieniem należy przesłać nabyty towar w stanie zużycia nie większym niż koniecznym do stwierdzenia charakteru nabywanych produktów. W innym przypadku sprzedający ma prawo odmowy przyjęcia reklamacji.
Koszty związane z przesyłką ponosi w tym przypadku nabywca.
W przypadku odstąpienia od umowy nabywca otrzymuje zwrot kosztów związanych z zakupem produktów przelewem na konto bądź innym sposobem uzgodnionym między dwoma stronami. Podstawą zwrotu kosztów jest zwrot nabytego towaru

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:
 • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

POZASĄDOWA DROGA ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU
 
W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.